Hỗ Trợ Khách Hàng

Vậy chăm sóc khách hàng là gì ? Doanh nghiệp liệu đã hiểu đúng về điều này? Sự khác biệt giữa nó và công việc là gì?